Λογιστικά Γραφεία

Η Amicro Πληροφορική, πιστοποιημένος χρυσός συνεργάτης της Epsilon Net διαθέτει και υποστηρίζει ένα πλήρες πακέτο λογιστικών εφαρμογών για επαγγελματίες Λογιστές, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες μικρών, μεσαίων και μεγάλων λογιστικών γραφείων. Υποστηρίζονται τα προγράμματα Pylon Accounting, Hyper και Extra.

Η εφαρμογή HYPER Λογιστική συνδέεται απευθείας με την Α.Α.Δ.Ε και με την Υπηρεσία Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Epsilon Digital προσφέροντας τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Η online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε. εξασφαλίζοντας την γνησιότητα προέλευσης των παραστατικών και την ορθότητα των κειμένων και συνημμένων αρχείων.
 • Η Τεχνολογική αναβάθμιση - ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης σας, θα ξεκινήσει με μηδενικό κόστος εγκατάστασης για να λειτουργήσει με τα νέα δεδομένα η επιχείρησης σας.
 • Μείωση κόστους εργασιών με την αυτοματοποίηση δημιουργίας, αποστολής και αρχειοθέτησης παραστατικών.
 • Πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή. Αναζητήστε όλα τα παραστατικά on the go και διαχειριστείτε τα σε οπουδήποτε συσκευή (Laptop, tablet & smartphone).

 

Η HYPER.Axion Μισθοδοσία πληρέστερη εφαρμογή της αγοράς για Οργανωμένα Λογιστικά Γραφεία παίρνει άριστα στην Αξιολόγηση Εφαρμογών Μισθοδοσίας και σας παρέχει τη δυνατότητα αναβαθμισμένης παρακολούθησης όλου του κυκλώματος μισθοδοσίας για απεριόριστο αριθμό εργαζομένων και εταιρειών  με την πλέον εύχρηστη και συνάμα, έγκυρη διαδικασία της αγοράς. Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

 • Εξειδικευμένο reporting (ολοκληρωμένη γκάμα πρότυπων εκτυπώσεων για την αποφυγή διαχείρισης εξωτερικών αρχείων)
 • Κάθετες αγορές (αυτοματοποιημένη και ολοκληρωμένη κάλυψη της μισθοδοσίας και των λοιπών διαδικασιών)
 • Οικονομική πληροφόρηση (πλήρης παρακολούθηση και επιμερισμός των κέντρων κόστους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης)
 • Access Security (υπερσύγχρονος μηχανισμός διαχείρισης χρηστών, ιστορικό ενεργειών ανά χρήστη, προειδοποιητικά και απαγορευτικά μηνύματα ασφαλείας)
 • Advanced ωρομέτρηση (παρέχει την δυνατότητα καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας του παρουσιολογίου των εργαζομένων)
 • Query Builder (εργαλείο δημιουργίας & επεξεργασίας πινάκων από τη βάση δεδομένων)

 

Το TAX SYSTEM 5 είναι η πιο πετυχημένη εφαρμογή φορολογίας και διαχείρισης εντύπων που θέτει επί σειρά ετών τα standard στην ελληνική αγορά. Διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες και απαράμιλλη ποιότητα σχεδιασμού. Η πληρέστερη και ακριβέστερη εκκαθάριση φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, με άμεση εναρμόνιση των Υπολογισμών με την τελευταία κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Διάθεση πολλαπλών πληροφοριακών εκτυπώσεων για τον Υπολογισμό των Δόσεων αποπληρωμής των Χρεωστικών Δηλώσεων, Υπολογισμού των Τεκμηρίων και των Αποδείξεων, εκτύπωσης με Συγκριτικά Μεγέθη στα Εισοδήματα, τις Δαπάνες και τα Τεκμήρια σε σχέση με το προηγούμενο Οικονομικό Έτος, καθώς και Πλήρες Εκκαθαριστικό Σημείωμα με την αναλυτική απεικόνιση όλων των ποσών που λαμβάνουν μέρος στον Υπολογισμό.

 • Αίτηση Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών
 • Μαζική Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Απεριόριστος αριθμός εταιρειών / πελατών
 • Αυτόματη Είσοδος σε όλες τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., ΕΛ.ΣΤΑΤ., Γ.Ε.ΜΗ., Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Αυτόματος Υπολογισμός Εισοδήματος από Εκμίσθωση Γαιών
 • Δυνατότητα άμεσης εισαγωγής δεδομένων
 • Εργαλείο Υπολογισμού Υπεραξίας Μεταβίβασης
 • Λειτουργία άντλησης της Περιουσιακής Κατάστασης από την Γ.Γ.Π.Σ.
 • Μαζική Πληρωμή Χρεωστικών Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Σενάρια Υπολογισμού Αποδείξεων και Αντικειμενικών Δαπανών

 

Η εφαρμογή EXTRA Λογιστική συνδέεται απευθείας με την Α.Α.Δ.Ε και με την Υπηρεσία Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Epsilon Digital προσφέροντας τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Η online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε. εξασφαλίζεται την γνησιότητα προέλευσης των παραστατικών και την ορθότητα των κειμένων και συνημμένων αρχείων.
 • Η Τεχνολογική αναβάθμιση - ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης σας, θα ξεκινήσει με μηδενικό κόστος εγκατάστασης για να λειτουργήσει με τα νέα δεδομένα η επιχείρησης σας.
 • Μείωση κόστους εργασιών με την αυτοματοποίηση δημιουργίας, αποστολής και αρχειοθέτησης παραστατικών.
 • Πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή. Αναζητήστε όλα τα παραστατικά on the go και διαχειριστείτε τα σε οπουδήποτε συσκευή (Laptop, tablet & smartphone).

 

Η EXTRA Μισθοδοσία είναι η μοναδική εφαρμογή που καλύπτει αυτοματοποιημένα κάθε κατηγορία εργαζομένων χωρίς καμία παραμετροποίηση: Έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, ειδικές περιπτώσεις ασφαλισμένων πχ σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητές ΟΑΕΔ κλπ, εργατοτεχνίτες οικοδομικών επιχειρήσεων, ξενοδοχεία, ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικές περιπτώσεις επαγγελματιών πχ ξεναγοί, φασόν, καλλιτέχνες, διάφοροι τρίτοι κ.ά. Συγκεκριμένα προσφέρει:

 • Κάθετες Αγορές
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφαλείας
 • Ωρομέτρηση
 • Εξειδικευμένο Reporting
 • Οικονομική Πληροφόρηση

 

Το Tax System 5 Estate αποτελεί μια εφαρμογή υπολογισμού αντικειμενικών αξιών και γεωγραφικού εντοπισμού ακινήτων με χρήση χαρτών. Διαθέτει όλα τα έντυπα για το αντικειμενικό και μεικτό σύστημα υπολογισμού καθώς και ΑΑ Γης. Πλήρης κάλυψη όλων των Τιμών Ζώνης για τα ακίνητα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού, των ελαχίστων τιμών για τα ακίνητα των οποίων η αξία προσδιορίζεται με το μικτό σύστημα καθώς επίσης και για όλες τις τιμές για τα ακίνητα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού διάθεση όλων των εντύπων προσδιορισμού αξίας οικοπέδων, κτισμάτων και αγροτεμαχίων για τα εντός ή εκτός Α.Π.Α.Α., καθώς επίσης και για το μικτό σύστημα προσδιορισμού, με έξυπνους μηχανισμούς για την διευκόλυνση κατά την συμπλήρωση.

 • Απεριόριστος αριθμός εταιρειών / πελατών
 • Αυτόματη Είσοδος σε όλες τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., ΕΛ.ΣΤΑΤ., Γ.Ε.ΜΗ., Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Αυτόματος Υπολογισμός Εισοδήματος από Εκμίσθωση Γαιών
 • Λειτουργία άντλησης της Περιουσιακής Κατάστασης από την Γ.Γ.Π.Σ.

Amicro Πληροφορική

Η Amicro Πληροφορική είναι μια εταιρία που από το 1992 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στους τομείς της πληροφορικής και της μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων.

+30 26710 25405
Λιθόστρωτο 47, Αργοστόλι
[email protected]  

 

ΩΡΑΡΙΟ (πρωί)
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 08:00-14:30
ΣΑΒ: 08:00-14:00

ΩΡΑΡΙΟ (απόγευμα)
ΤΡΙ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 17:30-20:30

Social

Amicro Epsilon gold partner

Κατάστημα you.gr Αργοστολίου

Iris Payments Amicro


ΩΡΑΡΙΟ (πρωί)
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 08:00-14:30
ΣΑΒ: 08:00-14:00

ΩΡΑΡΙΟ (απόγευμα)
ΤΡΙ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 17:30-20:30