Εμπορική Διαχείριση

Η Amicro Πληροφορική, χρυσή συνεργάτης της Epislon Net παρέχει προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων για πελάτες, λειτουργίες, υπηρεσίες και οικονομικές κινήσεις. Τα προγράμματα Pylon CRM, ERP και Accounting καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών που χρειάζεται κάθε μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση.

Το PYLON ERP Hybrid είναι λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών που επιτρέπει σε μία επιχείρηση μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών, υπηρεσιών και πόρων να επιτυγχάνει βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα παίρνοντας τις ορθές διοικητικές αποφάσεις. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει:

 • Διαχείριση ειδών με Serial Numbers και Παρτίδες με δυνατότητα παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών ανά παρτίδα
 • Αναλυτικός πίνακας των κινήσεων των ειδών βάση των οποίων έχει διαμορφωθεί η τιμή κόστους του κάθε είδους
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση προκαταβολών στα Εμπορικά Παραστατικά
 • Διαχείριση Προσφορών πωλήσεων με ημερολογιακή ισχύ για συγκεκριμένα είδη ή είδη τιμοκαταλόγου
 • Ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης συμβάσεων πωλήσεων-Αγορών
 • Παρακολούθηση εργασιών ανά έργο και δυνατότητα σύνδεσης έργων με συμβάσεις
 • Δυνατότητα παρακολούθησης open item πελατών ανά διάσταση (πωλητής, εισπράκτορας, έργο, επιχειρηματική μονάδα, Σύμβαση κλπ)
 • Παρακολούθηση κύριων και δευτερευόντων λογιστικών συστημάτων λογιστικής
 • Εντολές Εργασίας: Εσωτερικές, Εξωτερικές & Τρίτων με ευέλικτο σύστημα χρεώσεων (Πελάτης, Εγγύηση, Ασφαλιστική, Μικτό)

Το PYLON Commercial είναι μια καινοτόμα εφαρμογή, που καλύπτει όλο το εύρος απαιτήσεων μιας εμπορικής επιχείρησης. Αναλυτικότερα προσφέρει πλήρη διαχείριση αποθήκης σε σειριακούς αριθμούς ή παρτίδες, πίνακα κινήσεων ειδών, πολλαπλά χαρακτηριστικά ανά οικογένεια είδους για γρήγορη συγκέντρωση – ανεύρεση και κατηγοριοποίηση ειδών είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή.

Ως προς τους συναλλασσόμενους δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης open item πελατών ανά διάσταση, ορισμού πιστωτικού ελέγχου πελατών είτε με συγκεκριμένο σενάριο είτε με συγκεκριμένες αξίες και άμεση προβολή ενεργειών CRM. 

Στην διαχείριση χρηματοοικονομικών προσφέρεται ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης συμβάσεων πωλήσεων-Αγορών, πλάνα παρακολούθησης προμηθειών συγκεντρωτικά και κλιμακωτά ανά κατηγορία είδους, κατηγορία πελάτη και υπολογισμός προμηθειών βάσει πωλήσεων, εισπράξεων, εισπραχθέντων πωλήσεων.

Το πρόγραμμα προσφέρει συνδέσεις με εφαρμογές όπως το Skroutz ή με το προσωπικό ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης. Για την καλύτερη διαχείριση της αποθήκης και της ταμειακής προτείνεται σύνδεση με barcode και POS.

Το PYLON Entry απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις, όντας μια εφαρμογή για γρήγορη διαχείριση παραστατικών που αφορούν πελάτες και προμηθευτές. Τα είδη καταχωρούνται εύκολα στην αποθήκη, υπάρχει άμεση απεικόνιση οικονομικών πληροφοριών και οικονομικών δεικτών όπως κυκλοφοριακή ταχύτητα και μεικτά κέρδη.

Προς την διαχείριση των συναλλασσόμενων το Entry παρέχει αναλυτική διαχείριση για πελάτες, προμηθευτές και χρεώστες, όπως και άμεση πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του όπως απογραφές, υπόλοιπα, τζίρος, δείκτες μικτών κερδών.

Το PYLON CRM είναι μια εφαρμογή διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου που προσαρμόζεται στις ανάγκες και το μέγεθος κάθε επιχείρησης. Προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και σας παρέχει ολοκληρωμένη και έξυπνη πληροφόρηση που θα αναβαθμίσει το προφίλ της επιχείρησής σας. Αποκτήστε την οργάνωση και την ετοιμότητα που μέχρι σήμερα μόνο μεγάλες εταιρείες με πολυάριθμο προσωπικό μπορούσαν να επιδείξουν με το CRM Software της Epsilon Net. Προσφέρει:

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση στοιχείων επαφής, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία επικοινωνίας, προσωπικά στοιχεία, στοιχεία  ταυτότητας και στοιχεία προέλευσης επαφής.
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών με χρήση ροών εργασίας. (Αυτόματη δημιουργία προδιαγεγραμμένων ενεργειών είτε από άλλες ενέργειες είτε από εμπορικά παραστατικά).
 • Δυνατότητα διαχείρισης ενεργειών ομάδων (Μαζική δημιουργία ενεργειών για επαναλαμβανόμενες ενέργειες όπου συμμετέχουν διάφοροι πελάτες. Παρακολούθηση παρουσιολογίου. Παρακολούθηση τιμολόγησης των συμμετεχόντων).
 • Γρήγορη καταχώρηση και ευελιξία μέσα από το ημερολόγιο, με δυνατότητες αντιγραφής ενεργειών, δημιουργία νέων σχετικών ενεργειών, καθώς και κλείσιμο ενεργειών.
 • Δυνατότητα ευέλικτων ορισμών προγραμμάτων συγκέντρωσης πόντων, ανά παραστατικό ή ανά είδος / ομάδα ειδών και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
 • Παρακολούθηση συνολικά του κύκλου πώλησης από την αρχική λίστα δυνητικών πελατών, τις επικοινωνίες, τη δημιουργία Ευκαιρίας Πώλησης, τη δημιουργία προσφοράς και το κλείσιμο της πώλησης με μετασχηματισμό σε παραστατικό.
 • Παρακολούθηση συνολικά της Επιτυχίας μιας Καμπάνιας καθώς και του αναμενόμενου τζίρου μέσω εξειδικευμένων αναφορών.

Ακόμη παρέχεται άμεση συνδεσιμότητα με τα προγράμματα της σειράς Pylon όπως PYLON Commercial, PYLON Hospitality, PYLON Restaurant, PYLON Retail και PYLON ERP.

Amicro Πληροφορική

Η Amicro Πληροφορική είναι μια εταιρία που από το 1992 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στους τομείς της πληροφορικής και της μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων.

+30 26710 25405
Λιθόστρωτο 47, Αργοστόλι
[email protected]  

 

ΩΡΑΡΙΟ (πρωί)
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 08:00-14:30
ΣΑΒ: 08:00-14:00

ΩΡΑΡΙΟ (απόγευμα)
ΤΡΙ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 17:30-20:30

Social

Amicro Epsilon gold partner

Κατάστημα you.gr Αργοστολίου

Iris Payments Amicro


ΩΡΑΡΙΟ (πρωί)
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 08:00-14:30
ΣΑΒ: 08:00-14:00

ΩΡΑΡΙΟ (απόγευμα)
ΤΡΙ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 17:30-20:30