Ταμειακή Μηχανή Ditron Nesso (33.0146) Εκτύπωση

ditron_nesso

Φορολογική ταμειακή μηχανή με δύο (2) θερμικούς εκτυπωτές, 7 εμφανή τμήματα, 2Χ27 mm χαρτοταινία και αριθμητικές οθόνες, Ιταλία Συρτάρι (33.0147)