Εκτύπωση
Λύσεις Μηχανοργάνωσης

Η amicro Πληροφορική, πιστοποιημένο Singular Business Center διαθέτει και υποστηρίζει ένα πλήρες πακέτο Εμπορικών εφαρμογών της SingularLogic που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μικρομεσσαίων & μεσσαίων επιχειρήσεων.

 

Οι Εμπορικές αυτές εφαρμογές είναι :

singular_business_center