Εκτύπωση
Λύσεις Μηχανοργάνωσης

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Singular Retail System Release 2, είναι πρωτοποριακό προϊόν που είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες του απαιτητικού χώρου του Λιανεμπορίου (Retail). Πρόκειται για μοναδικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που επιδιώκουν την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την διαχείριση και τον έλεγχο των καταστημάτων τους σε πραγματικό χρόνο (real-time), ενώ ταυτόχρονα επιθυμούν την γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση επιχειρησιακών αλλαγών και την επιτυχημένη υιοθέτηση νέων πρακτικών και στρατηγικών.

Χαρακτηριστικά

Εκτός από τα "κλασσικά" χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός προϊόντος τελευταίας τεχνολογίας (φιλικότητα προς το χρήστη, πλούσια λειτουργικότητα, ευελιξία κ.α.), το Singular Retail System Release 2 διαθέτει μία σειρά χαρακτηριστικών που το καθιστούν μοναδικό. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία και διαθεσιμότητα των πληροφοριών σε συνδυασμό με ασύγκριτη ευκολία στην εγκατάσταση, ευελιξία και λειτουργικότητα. Το Singular Retail System Release 2 εγγυάται την ταχύτατη διεκπεραίωση των πωλήσεων, καθώς και την αξιόπιστη διαχείριση και αυτοματοποίηση των υπόλοιπων εργασιών και λειτουργιών του Front Office και του Back Office του καταστήματος, κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Ενσωματώνει μία άριστα μελετημένη βασική σχεδίαση που παραμένει διαχρονική, με πρόβλεψη για την ένταξη σχεδόν κάθε μελλοντικής (κάθετης ή οριζόντιας) λειτουργικής απαίτησης στο σύστημα.

Πλεονεκτήματα

Η εγκατάσταση του Singular Retail System Release 2 αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινή λειτουργία του καταστήματος και διασφαλίζει τα μέγιστα επιχειρηματικά οφέλη της επένδυσης.

Το Singular Retail System Release 2 είναι μία ολοκληρωμένη και τεχνολογικά άρτια εφαρμογή λογισμικού με προηγμένες λειτουργίες, η οποία απευθύνεται στις εξειδικευμένες διαχειριστικές και επιχειρησιακά κρίσιμες λειτουργικές ανάγκες των (αλυσίδων) καταστημάτων πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τέτοιες επιχείρησεις είναι:

supermarket